Principalment, els productes que ofereix i amb els quals treballa TTA són els contenidors soterrats i semi soterrats amb els quals aconsegueix:

  • Disseny estètic
  • Els menys costos possibles de manteniment
  • Màxima productivitat
  • Gran eficiència en el moment de la recollida dels residus